Kormányrendelet hatályba lépése

2015. július. 14., 10:24   |    

Kormányrendelet hatályba lépése

Tisztelt Pályázók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 107/2011-es Kormányrendelet módosításáról szóló 170/2015-ös Kormányrendelet hatályba lépett. 

A Kormányrendelet 14. § új (4b) bekezdése szerint:
„A támogatott szervezet - a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb 2 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.” 

A 16. § új (13) bekezdése szerint:
„E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 14. § (4b) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013-2014-es támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.”

A fentiek alapján azon pályázók, akik a 13/14-es évad vonatkozásában meghosszabbított sportfejlesztési programmal, vagy a 14/15-ös évad vonatkozásában jóváhagyott sportfejlesztési programmal, és ezen belül jóváhagyott sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel rendelkeznek, a sportfejlesztési programnak 

• a 13/14-es évad vonatkozásában újbóli, még 1 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását
• a 14/15-ös évad vonatkozásában pedig összesen legfeljebb 2 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását

kérelmezhetik az elektronikus kérelmi rendszerben, legkésőbb 2015. július 30-ig. (az elszámolási időszakban) 

Egyéb esetekben a pályázók a Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése alapján a sportfejlesztési program további, legfeljebb 1 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását kérelmezhetik az elektronikus kérelmi rendszerben, legkésőbb 2015. július 30-ig. 

Üdvözlettel: TAO Pályázati Iroda


Címkék:

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • MOL

Szponzoraink

  • Merkantil Bank
  • Groupama Biztosító
  • Förch
  • Jet Sol